Min bok

Detta är ingen pipa

Det är en bild på en pipa. Väsen, är min bok om perception och hur vi förhåller oss till vår omvärld.

Under våren 2020 förlorade jag stora delar av min företagsverksamhet, genomgick en separation och skadade en nerv i ryggen, vilket lämnade mig mer eller mindre sängliggande. Den grekiska filosofen Epectitus föreslog att det finns saker i livet vi kan påverka — och det finns saker i livet vi inte kan påverka. Han tillade också att det i slutänden egentligen bara finns två saker vi faktiskt kan påverka: Våra tankar och våra handlingar. Denna bok är resultatet av en serie tillfälligheter och väver foton med grafisk design, digitala illustrationer, egna poetiska strofer och en följande förklaring av vad som ligger bakom dessa texter. Jag föredrar språkligt den engelska formuleringen av mitt mål med den: ”A peace of mind”. I reflektion till Epectitus filosofi tror jag denna sinnesro kommer i form av acceptans.

2020-07-24

BehanceLinkedInE-post

Marcus Kullman © 2020. Med ensamrätt.