Väsen

Min bok har blivit en utställning!

När jag berättar vad jag arbetar med är det inte många som riktigt vet vad en gränssnittsutvecklare och UX-designer gör för något. Jag har lite komiskt förklarat det med en liknelse med filmen Avatar, där folkslaget Na’vi parkopplar sig via en neurologisk länk (tampen på svansen i detta fall) med andra arter och på så vis upprättar en symbios, eller band, emellan dem. Ett gränssnitt är på ett liknande sätt hur vi interagerar med exempelvis en telefon eller dator. Med en mångårig yrkesbakgrund av att hjälpa människor bättre förstå en dator, breddar jag här perspektivet till hur vi förstår världen och varandra, genom en dator. Och hur ska våra framtida datorer se på oss när de kan förverkliga sig själva?

Artificiell Intelligens är en välfärdsmaskin, utan balans i världsekonomin är en atombomb kanske det mest rationella nästasteget för en konkurrerande stormakt? AI är också ett vapen, vi får hoppas i händerna på ett land med hela världens intresse med i bilden. AI är en övermakt, hur ska vi överordna oss denna om vi inte först kan återge djupet av vårt väsen?

Vill du vara värd för min utställning? Varmt välkommen att kontakta mig (e-postikon för kontakt finns i sidfoten).

2020-09-03

BehanceLinkedInE-post

Marcus Kullman © 2020. Med ensamrätt.